Uudised

Teade (17)

Käes on ilus jõuluootuse aeg ja ka lasteaed liigub vaikses rütmis.

Detsembrikuus toimub beebikool veel 12 ja 19  ja alustab uuesti 9.jaanuaril 2019 aastal.

Beebidega ujuda saab veel 14 ja 21 detsember. Ujuma ootab õpetaja Malle aga juba 4. jaanuaril 2019 aastal.

 

Ilusat jõuluaega ja palju toredaid päkapikke!

 

KEHTNA LASTEAED SILLER ootab oma rõõmsasse kollektiivi:

 • õppejuhti (1,0 kohta, lisaülesandeks liikumisõpetuse andmine);
 • eripedagoog-logopeedi (1,0 kohta lapsehoolduspuhkuse asendajana).


Õppejuhi
peamised tööülesanded on lasteaia õppe- ja kasvatustöö planeerimine, suunamine, hindamine ning pedagoogide töö koordineerimine ja selle kohta tagasiside andmine. Lisaks eelmainitule on õppejuhi tööülesannete hulgas lastele mõeldud liikumistegevuste läbiviimine.

Eripedagoog-logopeedi peamised ülesanded on laste toetamine ja suunamine, logopeediline-eripedagoogiline nõustamine (lapsevanemad, spetsialistid, kolleegid).

Me ootame, et kandidaat oleks:

 • vastutustundlik ja koostööd väärtustav;
 • head suhtleja;
 • täpne ja kohusetundlik;
 • innovaatiline;
 • täis mängulusti;
 • nõuetele vastava kvalifikatsiooniga.

Kandideerimiseks palume esitada:

 • avalduse;
 • elulookirjelduse;
 • motivatsioonikirja;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad. 

Lisainformatsioon

Lasteaia õppekeel on eesti keel. Lasteaias on üheksa rühma (neist kaks on sõimerühmad ja kaks lahusrühmad Inglistel ja Lelles). Kasuks tuleb varasem töökogemus lastega.

Tööle asumise aeg 02.08.2021. Dokumente ootame kuni 31.05.2021 aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused numbril 5551 2480.

Hea uue pereliikme ootaja või värske lapsevanem! Meenutame, et lasteaiakoha taotlus tasub esitada lasteaeda kohe, kui lapsel on olemas isikukood ja nimi.

Kehtna vallas teenindavad tervet valda kolm munitsipaallasteaeda:

1) Eidapere Kooli lasteaiarühm (https://www.eidaperekool.kehtna.ee);

2) Järvakandi Lasteaed Pesamuna (https://www.lasteaedpesamuna.kehtna.ee);

3) Kehtna Lasteaed Siller lahusrühmadega Lelles ning Inglistel (https://lasteaedsiller.kehtna.ee).

Valtu Lasteaed Pesapuu (https://lasteaedpesapuu.kehtna.ee) piirkonnas on kindlad asulad (https://www.riigiteataja.ee/akt/423042019021) ja seega on sinna võimalik piirkonnavälise elukoha korral saada koht vaid vabade kohtade puhul.

KEHTNA LASTEAED SILLER ootab oma rõõmsasse kollektiivi:

 • õppealajuhatajat (0,5 kohta);
 • liikumisõpetajat (0,5 kohta).


Õppealajuhataja
peamised tööülesanded on lasteaia õppe- ja kasvatustöö planeerimine, suunamine ja hindamine ning pedagoogide töö koordineerimine ja selle kohta tagasiside andmine.

Liikumisõpetaja peamised tööülesanded on liikumistegevuste läbiviimine ning lasteaia spordiürituste korraldamine.

Me ootame, et kandidaadid oleksid:

 • vastutustundlikud ja koostööd väärtustavad;
 • head suhtlejad;
 • täpsed ja kohusetundlikud;
 • innovaatilised;
 • täis mängulusti;
 • nõuetele vastava kvalifikatsiooniga.

Kandideerimiseks esitada:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Lisainformatsioon

Lasteaia õppekeel on eesti keel. Lasteaias on üheksa rühma (neist kaks on sõimerühmad ja kaks lahusrühmad Inglistel ja Lelles). Kasuks tuleb varasem töökogemus lastega. Tööle asumise aeg 04.01.2021. Dokumente ootame hiljemalt 13.12.2020 aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused numbril 5551 2480.

TÖÖ KIRJELDUS:

- lasteaia kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine koostöös hoolekoguga;
- lasteaia toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;
- lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine.


Direktori ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõuded on:

- kõrgharidus;

- pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, mida hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel (eeldatavalt septembris 2020) ning tööleping sõlmitakse tähtajatuna.

 

Palume kandideerijal esitada hiljemalt 19. juuniks 2020 Kehtna Vallavalitsusele (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) järgmised dokumendid:

1) kandideerimisavaldus;

2) elulookirjeldus;

3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

4) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

Lisainformatsioon numbril 5098 853 ja aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Raplamaa rahuloluküsitlus
26 Mai 2020

Hea Kehtna valla elanik!

Sul on oma seisukoht elust Raplamaal ja Sa ei pea paljuks seda jagada? Väga tore, RAPLAMAA RAHULOLU KÜSITLUS pakub selleks võimaluse kuni 31. maini.

Vastamine võtab siin https://tinyurl.com/raplakysib2020 aega vaid u 2-3 minutit. Suur aitäh Sulle juba ette!

Anonüümset küsitlust viivad läbi Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös maakonna valdade ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega.