Järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi alates 1 septembrist 2017 Haridus ja Teadusministeerium.
Esmane tasand probleemide lahendamiseks ja pöördumiseks on Kehtna Vallavalitus, haridus- ja kultuuritööspetsialist Maret Salumäe.

Kontakt: maret.salumae@kehtna.ee

Haridus ja Teadusministeeriumi piirkondade ekspertide kontaktandmed alates 01.09.2017: