Lasteaia juures on alaliselt tegutsev hoolekogu. Hoolekogu põhiülesandeks on aidata kaasa lasteaia tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel. Hoolekogu koosseisu kooskõlastab lastevanemate üldkoosolek ja kinnitab direktor.
Vallavalitsus nimetab hoolekogusse ühe oma esindaja, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust vallavalitsuse huvidele.

Hoolekogu liikmed lasteaias:

Merily Vinter-Kivi – lastevanemate esindaja;
Heiki Valdaru – lastevanemate esindaja;
Alma Linder – lastevanemate esindaja;
Tõnis Halling – lastevanemate esindaja;
Mari-Liis Brük – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
Alesja Kivisaar – lastevanemate esindaja;
Birgit Kusmin – lastevanemate esindaja;
Andra Onton – lastevanemate esindaja;
Mari Lehtsaar – lastevanemate esindaja;

Õpetajate esindaja – Sirje Kaal
Vallavalitsuse esindaja – Maret Salumäe

Hoolekogu tööd puudutavate küsimuste korral on võimalus pöörduda rühma lastevanemate poolt valitud hoolekogu liikme poole.