Põhiväärtused

Kehtna Lasteaed Siller eesmärgiks on luua lastele looduslähedane, tervislikke eluviise toetav, turvaline õpi- ja kasvukeskkond. Meie põhiväärtused on järgmised:

  • Hoolivus – lasteaia empaatilised töötajad loovad lastele turvalise, mängulise ja arendava kasvukeskkonna;
  • Koostöö – lasteaia töötajad on heatahtlikud suhtlejad ja usaldusväärsed koostööpartnerid kõigile huvigruppidele;
  • Loovus – lasteaia töötajad on avatud uutele ideedele, kaasavad last tegevus kavandamisesse ja arvestavad tema valikutega, soosides seeläbi lapse tahtmist ise teha;
  • Sallivus – suhtume austuse ja lugupidamisega erineva kultuuritaustaga inimestesse ning väärtustame lapsi ja täiskasvanuid sellistena nagu nad on.