Põhiväärtused

Meie töö eesmärgiks on luua lastele looduslähedane, tervislikke eluviise toetav, turvaline õpi- ja kasvukeskkond. Soovime olla omanäoline ja koostööd väärtustav lasteaed.

Meie põhiväärtused on:
• Koostöö
• Ausus
• Loovus
• Turvalisus
• Terviseedendus