Kehtna Lasteaed Siller kuulub alates 2003. aastast Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas.

Kehtna Lasteaed Silleri tervisemeeskond:

Riina Klaassen

Mai Pärt

Mari-Liis Smirnov

Heleri Sildever

Ene Siitsmann

Reelika Toome

Lidija Štšjokotova

Anu Kaljura

Pille MattLisaks kuulume omakorda Rapla maakonna TEL-võrgustikku.
Selle tasandi võrgustik ühendab kõiki paikkonna tervist edendavaid lasteaedu. Kohalikku võrgustikku kuuluvaid asutusi nõustab koordinaator.

Raplamaa TEL - koordinaator on Mari Laas, laasm29@gmail.com