Kehtna Lasteaed Siller on Kehtna valla suurim lasteaed. Meie lasteasutuses on üheksa rühma, neist seitse asuvad Kehtna peamajas ning kaks lahusrühma paiknevad Lelles ja Inglistel.

Kehtna lasteaia ajalugu ulatub 1925. aastasse, mil Kehtna Kõrgema Kodumajanduskooli kõrvale rajati väike lasteaed. Aastate vältel laste arv kasvas ning sellest tulenevalt tekkis vajadus suurema lasteaia järele. Praeguse Kehtna maja ehitus algas 1980. aastal ning järjepidev arendustegevus toimub tänaseni. Kehtna Lasteaed Silleris on avarad rühmaruumid, ujula, võimla, muusikasaal ning suur õueala. Meie meeskonna südamesooviks on toetada laste mitmekülgset arengut, seda läbi loova lähenemise.

Päikeseratta rühm asub Lelles, rahvamaja hoones. Tegemist on liitrühmaga, kus lapsi võetakse vastu alates 1.5 eluaastast. Põnnipesa rühm asub Inglistel, Kultuuri- ja Hariduskeskuse hoones. Tegemist on liitrühmaga, kus lapsi võetakse vastu alates 1.5 eluaastast.