Alates 01.02.2021 jõustub uus koolieelse lasteasutuse muude kulude osalise katmise määrus!

§ 1. Vanemate poolt kaetava osa määrad

(1) Määrusega kehtestatakse Kehtna valla koolieelse munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa suurus ühe lapse kohta ühes kuus (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal) lasteasutuse muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmiseks.

(2) Vanemate poolt kaetava osa määrad kehtestatakse järgmiselt:

1) Eidapere Kooli lasteaiarühm Kukupai – 32 eurot;

2) Valtu lasteaed Pesapuu – 32 eurot;

3) Järvakandi lasteaed Pesamuna – 32 eurot;

4) Kehtna lasteaed Siller sõimerühm, Lelle- ja Ingliste lahusrühmad – 32 eurot;

5) Kehtna lasteaed Siller aiarühm – 35 eurot